Verzorgingshuis Ekelhof in Eindhoven

Opdrachtgever: Archipel

Opleverdatum: Juli 2009

Omschrijving:

Vanaf 01 september 2008 is Archipel een bestuurlijke fusie aangegaan met Tradinova in Eindhoven. Het Zorgcentrum Ekelhof is één van de drie locaties waar wonen, zorg- en dienst­verlening aan senioren door Tradinova wordt aangeboden. Dit complex is ruim 40 jaar oud en zal nog drie tot vier jaar dienst doen als zorgcentrum. Het pand zal na deze periode worden gesloopt en de bewoners worden elders gehuisvest.

In Ekelhof bevinden zich in totaal 78 een- en tweekamerappartementen met kamergebonden sanitair. Er wordt huisvesting geboden aan zorggeïndiceerden, senioren met een psychogeriatrische zorgbehoefte en een aantal appartementen is gereserveerd voor kortdurend verblijf. Technisch, functioneel en esthetisch was Ekelhof verouderd en de huisvesting voldeed niet meer aan de eisen die de doelgroepen aan de huisvesting stellen. Mede als gevolg hiervan werd Ekelhof geconfronteerd met beperkte leegstand. Als gevolg hiervan is besloten om Ekelhof – uit respect voor de bewoners en ter vergroting van de kwaliteit van de zorgverlening – voor de laatste jaren aan te passen en een facelift te geven. Deze aanpassingen dienden te worden uitgevoerd met beperkte financiële middelen. Op hoofdlijnen betreft de aanpassing de volgende zaken:

  • Een cosmetische facelift van alle appartementen en sanitaire ruimtes
  • Op de derde t/m de vijfde verdieping wordt een verpleegunit met 10 plaatsen ondergebracht. Hiervoor worden drie appartementen samengevoegd tot een huiskamer, een MIVA-toilet gerealiseerd en een aanpassing/facelift van de appartementen, het sanitair en de verkeersruimtes doorgevoerd.
  • Op de begane grond wordt de ontmoetingsruimte gerevitaliseerd, een multifunctionele ruimte ingericht en worden de personele voorzieningen verbeterd.