Woonzorgcentrum De Korenbloem in Kortrijk, België

Opdrachtgever: Team Vlaams Bouwmeester

Opleverdatum: -

Omschrijving:

De Vlaamse Regering heeft geld vrijgemaakt voor een begeleidingstraject van vijf pilootprojecten, die vernieuwend zijn op het vlak van zorg, architectuur en ruimtelijke ontwikkeling. De pilootprojecten moeten grensverleggend zijn voor de toekomstige woonzorgmodellen.

Oostelbos Van den Berg verzorgt voor één van de pilootprojecten woonzorgcentrum De Korenbloem in Kortrijk, de projectregisseur en de deskundige zorg. Voor de architectuur is Zeep Architecten uit Amersfoort geselecteerd. Het project De Korenbloem behelst de nieuwbouw van twee woonzorggebouwen voor jong-dementerenden en beroertezorg, plus de restauratie van twee monumentale landhuizen in het naastgelegen park. Doelstelling is de monumentale landhuizen geschikt te maken voor de zorg en deze te integreren in de nieuwbouw.

Voor Oostelbos Van den Berg een mooie gelegenheid om haar ervaring op dit gebied met België te delen en toe te passen.