Woonzorgcomplex Hart van Groenewoud in Spijkenisse

Opdrachtgever: Careyn

Opleverdatum: Augustus 2014

Omschrijving:

In het ‘Hart van Groenewoud’ in Spijkenisse zijn door Careyn, Maasdelta en Vorm Ontwikkeling 128 levensloopbestendige appartementen en twee- en driekamerwoningen gerealiseerd. De appartementen en woningen van Careyn en Maasdelta zijn bestemd voor ouderen die in meer of mindere mate zorg nodig hebben. Vorm Ontwikkeling heeft 18 starterskoopwoningen gerealiseerd.

De verschillende woningen en appartementen zijn onderdeel van een nieuw woonzorgcentrum in Spijkenisse, genaamd Hart van Groenewoud, en dienen ter vervanging van verzorgingshuis De Marckenburgh.

De gebouwen kenmerken zich door hun multifunctionele algemene ruimten ten behoeve van dagactiviteiten, ontmoeting, verzorging, therapie en dergelijke. In het gebouw is tevens een huisartsenpraktijk gehuisvest. Met de unieke combinatie van welzijnsvoorzieningen, scholen en winkels biedt het Hart van Groenewoud een duurzaam pakket van wonen, zorg en welzijn.

In opdracht van Careyn heeft Oostelbos Van den Berg directievoering en toezicht verzorgd.