Zusterflat De Naaldhorst in Naaldwijk

Opdrachtgever: Stichting Zorginstellingen Pieter van Foreest

Opleverdatum: November 2014

Omschrijving:

Van het verpleeghuis De Naaldhorst in Naaldwijk is de zusterflat en de oostvleugel van het zorgcentrum gesloopt en zijn de terreinen rondom de te slopen bouwdelen leeggehaald. Oostelbos Van den Berg heeft de sloopvoorbereiding – waaronder het sloopbestek en de aanbesteding – en de vergunningen verzorgd, en heeft de sloop begeleid. De sloop heeft in het derde kwartaal van 2014 plaatsgevonden.