Rabobank Regio Schiphol aan de Polarisavenue 150 in Hoofddorp

Opdrachtgever: Rabobank Regio Schiphol

Opleverdatum: Juli 2015

Omschrijving:

Het project heeft betrekking op de interne verbouwing van het Rabobank adviescentrum aan de Polarisavenue 150 in Hoofddorp. Het pand – bestaande uit vijf bouwlagen en een halfverdiepte parkeerlaag – heeft een bvo van circa 5.000 m². De opzet is een U-vorm waarbij de kantoorverdiepingen overwegend zijn ingedeeld volgens het principe van een dubbelcorridor. In de oude opzet bood het pand ruimte aan circa 180 fte’s hetgeen overeenkomt met 150 werk­plekken.

In verband met wijzigingen in de organisatie en het vestigingenbeleid is het aantal werkplekken toegenomen tot circa 200 stuks. Daarbij is het principe van Het Nieuwe Werken ingevoerd door het gebruik van diverse werkplektypologieën. Hierdoor is de toename van het aantal werkplekken gefaciliteerd en tevens is een meer inspirerende werkomgeving gecreëerd. De verbouwing – naar ontwerp van interieurarchitect Annekoos Littel – bestond uit een volledige herindeling van de kantoorverdiepingen en begane grond. De klimaatinstallatie is behouden, maar is aangepast aan de nieuwe indeling.

De verbouwing is uitgevoerd in vier fasen gedurende een periode van zes maanden, waarmee het pand in een “bewoonde” situatie is verbouwd.

Voor dit project heeft Oostelbos Van den Berg bouwmanagement, directievoering en toezicht verzorgd.