Realisatie kantoor Rabobank aan de Vlietskant 8 in Leerdam

Opdrachtgever: Rabobank Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Opleverdatum: Oktober 2018

Rabobank Alblasserwaard-Vijfheerenlanden heeft het bestaande woon-winkelpand aan de Vlietskant 8 in Leerdam in gebruik genomen. Hiertoe heeft een verbouwing plaats-gevonden waarvoor Oostelbos Van den Berg het projectmanagement uitgevoerd heeft, evenals de directievoering en het partieel toezicht.

Oostelbos Van den Berg heeft binnen de opdracht de volgende werkzaamheden uitgevoerd.

 • Begeleiding van de fases voorlopig en technisch ontwerp in samenwerking met de architect, installatieadviseur en gebruikers.
 • Voorzitten van ontwerpteamvergaderingen inclusief verslaglegging.
 • Opstellen van de faserapportages voor de fases voorlopig en technische ontwerp.
 • Selecteren en contracteren van diverse Rabobank specifieke diensten/leveranciers.
 • Verzorgen van prijs- en contractvormingsfase met aannemer en installateur.
 • Beoordelen van offertes en het opstellen van een gunningsadvies.
 • Het verzorgen van de directievoering en het toezicht tijdens de uitvoering.
 • Het voorbereiden, voorzitten en verslagleggen van de bouwvergaderingen.
 • Het verzorgen van de benodigde coördinatie tussen de uitvoerende partijen en leveranciers.
 • Het controleren van werktekeningen.
 • Het verzorgen van de benodigde opnames en oplevering.
 • Het verzorgen van een overdracht van de revisiestukken en de relevante stukken in het kader van het gebouwdossier.

Het is een uitdagend project geweest waarbij de bovenliggende woning brandwerend van de bankhal gescheiden moest worden. Daarnaast is een separate waarderuimte gecreëerd. In het kantoorgedeelte bevinden zich drie adviesruimten, een werkcafé en een bankhal met internettafel, open adviesplek en wachtzitjes.