Altra College Bleichrodt in Amsterdam

Opdrachtgever: Altra

Opleverdatum: Augustus 2016

Omschrijving

Het project Altra College Bleichrodt betreft een school voor speciaal voortgezet onderwijs op het terrein van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam Zuidoost. Het schoolgebouw bestaat uit een vleugel voor autistische kinderen, een vleugel voor kinderen met een psychiatrische achtergrond en een sportgebouw. Het sportgebouw is zo gesitueerd dat het ook tijdens buitenschoolse tijdstippen toegankelijk is.

Na de oplevering van de nieuwbouw heeft Oostelbos Van den Berg in 2016 de verbouwing begeleid. Met deze verbouwing is een aantal ruimtes samengevoegd en gecentraliseerd waardoor het vernieuwde onderwijsconcept mogelijk is gemaakt.

Oostelbos Van den Berg heeft de proces- en bouwbegeleiding gedaan.