Kindcentrum BuitenRijck in Rijswijk

Opdrachtgever: Gemeente Rijswijk

Opleverdatum: December 2017

Omschrijving

In opdracht van gemeente Rijswijk is in Rijswijk Buiten de nieuwbouw van Kindcentrum BuitenRijck in RijswijkBuiten gerealiseerd. Het project is in een design & build overeenkomst (UAV-Gc) uitgevoerd. Het duurzame ontwerp is van LIAG Architecten en heeft de naam “Woonkamer van Sion” meegekregen.

In het kindcentrum is een basisschool, kinderdagopvang en buitenschoolse opvang gehuisvest. Op de tweede verdieping zit een sportvoorziening die voor zowel de school als derden bruikbaar is. Voor de gemeente is een welzijnsvoorziening voorzien. Iedere functie heeft een eigen plek gekregen binnen het centrum met elk een eigen entree en herkenbaarheid. Toekomstige gebruikers van het nieuwe complex zijn Lucas Onderwijs met de basisschool De Buit, stichting Rijswijkse Kinderopvang met kinderdagopvang Eigenwijs en buitenschoolse opvang en de gemeente Rijswijk.