Aanbesteding nieuwbouw IKC Montessori Parkrijk in Rijswijk

Opdrachtgever: Gemeente Rijswijk

Opleverdatum: 2018

In de periode van oktober 2017 tot en met mei 2018 heeft Oostelbos Van den Berg de gemeente Rijswijk geadviseerd m.b.t. de Europese niet-openbare aanbesteding: “Ontwerp en realisatie nieuwbouw IKC Montessori Parkrijk”.

Hiertoe hebben wij o.a: tweewekelijks overleg gevoerd met de gemeente Rijswijk en de diverse stakeholders; de verslaglegging van alle overleggen verzorgd; een procesplanning opgesteld en hierop aangestuurd; de UAV-GC Vraagspecificatie deel 1 opgesteld. Dit betrof een omschrijving van alle functionele, ruimtelijke en technische eisen, inclusief bijlagen zoals een ruimtestaat, ruimteboek, ruimterelatieschema en het technisch PvE binnenklimaat en energie; de UAV-GC Vraagspecificatie deel 2 opgesteld. Dit betrof een omschrijving van alle eisen aan het UAV-GC proces, inclusief bijlagen zoals het model basisovereenkomst en relevante annexen conform de UAV-GC; de aanbesteding begeleid, inclusief het organiseren van dialoogrondes en het verzorgen van de nota van inlichtingen; de gemeente geadviseerd voor wat betreft de selectie- en gunningscriteria binnen de aanbesteding.

De advisering van Oostelbos Van den Berg heeft ertoe geleid dat het ontwerp van Pellikaan bouwbedrijf en DMV Architecten de aanbesteding gewonnen heeft.