Concert- en congresgebouw de Doelen in Rotterdam

Opdrachtgever: Stadsontwikkeling Rotterdam

Opleverdatum: Oktober 2014

Omschrijving:

Van april tot en met half september 2009 is de Grote Zaal van de Doelen grootscheeps vernieuwd. De faciliteiten van de zaal waren verouderd en sleets, ruim veertig jaar na de opening in 1966 en twintig miljoen bezoekers verder. Maar vooral op technisch gebied waren ingrijpende verbeteringen nodig om de komende decennia het succes van de Doelen voort te zetten. Alle ingrepen stonden in het teken van een warme ontvangst, een optimale dienstverlening, comfort en natuurlijk muziek.

Al sinds 2005 was elke zomer benut voor werkzaamheden, maar vooral de laatste fase van de renovatie was de meest ingrijpende: de zaal moest vijf maanden dicht. Bij alle ingrepen was de bijzondere akoestische en architectonische kwaliteit van de zaal het uitgangspunt. De meest opvallende vernieuwingen zijn de nieuwe stoelen, de sfeerverlichting en het technisch plafond dat direct boven het podium hangt.

Aanvullend op deze laatste verbouwing is de plint van de Doelen aan het Schouwburgplein aangepast. De aanblik was rommelig en er was geen relatie tussen de entree en de omgeving. De oorspronkelijke aanblik van de gevel is hersteld. Zo zijn kolommen in de buitengevel weer zichtbaar gemaakt. Het kassagebied is een transparante zone geworden met winkels, baliefunctie, luisterhoek en lounge. Het horecagebied heeft een verbinding gekregen met de rest van de Doelen waardoor de bezoeker dit als natuurlijk bij elkaar horend ervaart.

Oostelbos Van den Berg heeft het procesmanagement verzorgd.