Woonzorgcentrum De Uiterton in Lelystad

Opdrachtgever: Stichting Woonzorgcentra Flevoland

Opleverdatum: Juli 2013

Omschrijving:

Stichting Woonzorgcentra Flevoland heeft het woonzorgcentrum De Uiterton voorbereid op de toekomst. Hiertoe zijn drie kleinschalige woongroepen ingebouwd. Daarnaast is de grootkeuken verbouwd en de begane grond opnieuw ingedeeld. De afzonderlijke projecten zijn door Oostelbos Van den Berg begeleid.

Deelproject 1: Inbouw groepswoningen

Voor dementerende ouderen zijn twee groepswoningen ingebouwd. Iedere bewoner beschikt over een eigen zit-/slaapkamer en een badkamer. Daarnaast is er een gezamenlijke huiskamer met een open keuken. Tevens is er een lift toegevoegd, die toegang geeft van de begane grond tot en met de derde verdieping.

Deelproject 2: Herindeling begane grond

Dit deelproject bestaat uit het omzetten van kortdurende verblijfplaatsen in een afdeling voor tijdelijke opvang van dementerende ouderen. Om deze specifieke doelgroep te kunnen huisvesten, was het noodzakelijk de begane grond opnieuw in te delen. Tevens is de kwaliteit en de functionaliteit van de algemene voorzieningen op de begane grond verbeterd en voorzien van een eigentijdse afwerking.

Deelproject 3: Aanpassen appartementen en verkeersruimten

Alle appartementen en verkeersruimten op de verdiepingen in het verzorgingshuis zijn aangepast met als doel deze in te kunnen zetten voor somatische cliënten. Hiervoor is onder meer de sanitaire ruimte vergroot en zijn nieuwe pantry’s geplaatst.

Oostelbos Van den Berg heeft voor de deelprojecten het bouwmanagement inclusief adviseurs verzorgd.