Woonzorglocatie Ebbe en Vloed, locatie Melkweg in Oude-Tonge

Opdrachtgever: Woongoed GO

Opleverdatum: Juli 2013

Omschrijving:

Op Goeree-Overflakkee werkt woningcorporatie Woongoed GO al jaren samen met zorgpartijen om de ouderenzorg op een nieuwe leest te schoeien. Eén van de vernieuwende projecten op het eiland is de realisatie van het multifunctioneel woonzorgcentrum gelegen aan ’t Getij 3 in Oude-Tonge. De locatie vervangt onder meer het oude verzorgingshuis Ebbe en Vloed.

Het woonzorgcentrum bestaat uit:

  • 58 zelfstandige appartementen met zorg
  • 7 groepswoningen voor ouderen met psychogeriatrische of somatische problematiek
  • 12 hotelkamers met zorg
  • 20 appartementen voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking
  • Consultatiebureau voor kinderen van 0 tot 4 jaar
  • Kantoor thuiszorgorganisatie
  • Eerstelijns fysiotherapiepraktijk
  • Welzijnsvoorzieningen: restaurant, dagverzorging, kapper, winkel, stiltecentrum met opbaar- ruimte

Oostelbos Van den Berg heeft projectmanagement inclusief adviseurs verzorgd, alsmede directievoering en toezicht.